Cruited använder en unik egenutvecklad metod för att analysera en jobbansökan och maximera chanserna till intervju. Om du känner att du är kvalificerad för det jobb du söker dig till och vill ta din ansökan vidare för att öka chanserna att komma på intervju, så kommer du att ha nytta av Cruited.

cScore

Det finns forskning om jobbsökande. Inte så mycket som vi skulle önska, men ändå en hel del. Det finns också forskning på flera närliggande områden, som psykologi, retorik och försäljning. Vi har gått igenom åratal av forskning, pratat med en massa experter och identifierat de faktorer som skiljer en vanlig jobbansökan från en riktigt bra jobbansökan. Vår metod handlar om att träffsäkert och snabbt analysera en jobbansökan och identifiera de viktigaste förbättringsbehoven. 

Bortom magiska formuleringar

Vi får ofta frågan om vi kan lägga upp mallar eller göra en samling av riktigt bra formuleringar för cv och personligt brev. Alltså av typen “om du skriver så här och använder den här mallen så får du jobbet”… sånt. Tyvärr funkar det inte så. Det finns ingen one-size-fits-all, inga magiska formuleringar, inga mallar som garanterat ger dig ett jobb. Faktum är att de där teknikerna i många fall till och med kan vara kontraproduktiva. För om du tänker efter: det är ju just såna formuleringar som blir klyschor och istället för att ta din jobbansökan framåt, faktiskt gör att den blir likadan som alla andra.

Det bästa sättet att söka jobb är inte att använda vissa formuleringar eller mallar. Det bästa sättet att söka jobb är att tänka efter själv. Det vi kan göra är att hjälpa till med det tänket. Genom en systematisk metod som utgår från den forskning och den erfarenhet som faktiskt finns om jobbsökande.

Vår metod är inte en gissningslek och den bygger inte på färdigförpackade och tilltalande magiska formuleringar som du kan klippa och klistra. På många sätt handlar vår metod om hårt arbete. Både för oss när vi tog fram den och för dig som använder den. Den kräver att man tar sitt jobbsökande på allvar, tänker till och är beredd att göra även djupa förändringar i sin jobbansökan. Det är inget magiskt. Men erfarenheten visar att det funkar, gång på gång.

Och vi är stolta över att Cruited används för att söka jobb inom så vitt skilda områden som hotellchefer, stamcellsforskare, säkerhetssamordnare, administrativa assistenter, sjöspeditörer, jurister, IT-arkitekter, receptionister, säljare och politiska sekreterare. Vi har sett att metoden fungerar för ansökningar om jobb inom alltifrån Utrikesdepartementet, kommuner, Polisen och Rädda Barnen, till Google, Spotify, Skanska och Ericsson.

Kort sagt: Det funkar.

Baserat på 168 kriterier

Cruiteds metod utgår från 168 olika kriterier, baserade på vetenskaplig forskning och samlade erfarenheter från arbetsgivare, rekryterare, headhunters och karriärrådgivare.

Våra granskningar görs huvudsakligen manuellt men i den metod vi använder finns även ett tekniskt stöd. Tack vare det kan vi ge personliga och relevanta råd till en rimlig kostnad.

Så går det till på baksidan

När du skickat in dina dokument utses en granskare automatiskt baserat på vad du söker för jobb och i vilken bransch. Granskaren läser din jobbansökan för att göra en grov bedömning utifrån sitt första intryck. Därefter görs en mer detaljerad och systematisk genomgång där granskaren tittar på dina ansökningshandlingar utifrån samtliga kriterier i metoden. Det första intrycket jämförs därefter med resultatet från den detaljerade genomgången. Och slutligen sammanställs en rapport. Av kvalitetsskäl görs ibland också ytterligare en bedömning av en en annan granskare.

Vi vet att att tid är värdefull och vi fokuserar därför på de råd som kommer att göra störst skillnad för din ansökan. Vi har också sorterat råden i kategorier för att ge dig en bättre överblick och för att du lättare ska kunna jobba vidare med din ansökan.

cScore berättar exakt hur du ligger till

Som komplement till råden ger vi också ett jämförelsetal – cScore – som är en sammanvägning av de olika kriterier vi tittar på när vi granskar din jobbansökan. cScore ger en bild av hur ditt personliga brev och din cv står sig jämfört med andra. Ligger du under snitt har du all anledning att göra stora förbättringar i din ansökan. Ligger du över medel så har du redan kommit en bra bit och chansen finns att du får komma på intervju vid en rekrytering. För att intervjuchansen ska vara maximal bör du ligga en bra bit över medel (i dagsläget över 81 av 100 poäng).

Att träffa en karriärcoach, studievägledare eller handläggare känns ofta utlämnande. Det vi sett hos många av de som använt Cruited, är att man på kort tid tar till sig av förbättringsförslag som hade krävt betydligt större tidsinsats om man besökt en coach eller sökt information på nätet.