När du har kommit till intervju för ett jobb, har normalt 97% av alla som sökt redan uteslutits. Intervjun är ditt tillfälle att bekräfta och förstärka bilden du lämnat i din ansökan. Förutom att förstå dina meriter ännu bättre, vill den som träffar dig också få en mer personlig bild. Hur är du att jobba med? Skulle du till exempel passa in i arbetsgruppen, fungera bra på ett möte med andra avdelningar, eller kunna representera organisationen gentemot kunder eller externa intressenter?

Fyra steg som förbereder dig för anställningsintervjun

  1. Gör en lista över de viktigaste frågorna du kan få. Det finns ett antal frågor som alltid återkommer, som ”vilka är dina viktigaste personliga styrkor”, ”kan du nämna några av dina svagheter” eller ”berätta lite om dig själv”. De här frågorna behöver du ha stenkoll på. Dessutom behöver du träna på ett antal frågor som är specifika för den tjänst du söker. Genom att göra en lista har du en bra grund för dina förberedelser.
  2. Förbered svar på frågorna. Tänk på att alltid visa på resultat du uppnått och var beredd att förklara hur du lyckats uppnå dem. Var konkret. Genom att skriva ner svaren blir det lättare att jobba med dem och förbättra dem. Och du ser lättare vad du ska träna mer på.
  3. Få ett utifrån-perspektiv på dina svar. Vilken bild av dig ger svaren? Är det tydligt vad du menar? Kan det missuppfattas? Och är det något du borde få sagt, som du missat?
  4. Träna under bra former. Låt någon ställa frågor och följdfrågor till dig. Gör det i ett så realistiskt sammanhang som möjligt, helst med någon som inte varit med i förberedelsearbetet och som inte känner dig så väl – då är det större chans att du får riktigt bra och feedback.

Professionellt stöd med förberedelse och träning

I vår intervjuförberedelse får öva på de vanligast förekommande intervjufrågorna, både skriftligen och muntligen. Du väljer själv om du vill genomföra båda delarna eller bara en av dem. I den skriftliga delen får du i lugn och ro besvara ett antal vanligt förekommande intervjufrågor. Du får sedan skriftlig feedback på dina svar inom 24 timmar. I den muntliga delen övar du inför intervjun tillsammans med en professionell karriäragent som på telefon håller en träningsintervju med dig i cirka 30 minuter.

OBS! Det är valfritt att boka båda delarna och du väljer själv i vilken ordning du vill göra de båda stegen, men vi rekommenderar starkt att man genomför båda delarna och börjar med den skriftliga för bäst effekt.

Pris, skriftlig intervjuträning: 349 kr
Pris, muntlig intervjuträning: 749 kr

Beställ skriftlig träning

Beställ muntlig träning