Cv och personligt brev

I jakten på drömjobbet gäller det att sälja in sig själv till potentiella arbetsgivare. Med hjälp av gedigen forskning har vi tagit fram de viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas. Vi ger dig personlig feedback och förbättringsförslag för att du ska bli slagkraftig i ditt jobbsök.

Vi ger feedback på cv och/eller personligt brev online. Du laddar upp dina dokument och vi återkommer inom 24 timmar med vår bedömning.

Granska ansökan

LinkedIn

LinkedIn, världens största professionella nätverk, har idag samma plats i jobbsökandet som visitkort och cv hade tidigare. Vi hjälper dig att lyckas på LinkedIn.

Granska LinkedIn-profil

Jobbintervju

Är du på väg till anställningsintervjun för ditt drömjobb? Då är det dags att slipa på intervjutekniken. Med vårt träningsprogram får du öva både skriftligt och muntligt på telefon. Allt för att du ska vara så förberedd som möjligt när det är dags.

I träningen kommer du först att i lugn och ro själv besvara intervjufrågor. Du får därefter skriftlitg återkoppling på dina svar. Det ger en uppfattning om hur du uppfattas och vad du kan förbättra. När du är nöjd med dina svar väljer du en tid för att göra en träningsintervju. Du blir då kontaktad av en av professionell karriäragent som på telefon håller en träningsintervju med dig i cirka 30 minuter.

Börja träningen

Karriär

Ta hjälp av våra karriäragenter när du behöver ett bollplank angående din karriär, ditt jobbsökande eller din professionella utveckling. Du bokar snabbt och enkelt online.

En karriäragent ger råd, svarar på frågor och kan utmana dig att tänka i nya banor och prova nya angreppssätt vad gäller jobbsök och karriärutveckling. Karriäragenten kan ge ett utifrånperspektiv på en situation, utmaning eller ett problem som du står inför. Det är du som bestämmer vad samtalet ska handla om.

Snart kan du boka!