Granskning av CV och personligt brev

I jakten på drömjobbet gäller det att sälja in sig själv till potentiella arbetsgivare. Med hjälp av gedigen forskning har vi tagit fram de viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas. Vi ger dig personlig feedback och förbättringsförslag för att du ska bli slagkraftig i ditt jobbsök.

Vi ger feedback på cv och/eller personligt brev online. Du laddar upp dina dokument och vi återkommer inom 24 timmar med vår bedömning.

Pris: från 349 kr

Granska ansökan

Granskning av LinkedIn-profil

LinkedIn, världens största professionella nätverk, har idag samma plats i jobbsökandet som visitkort och cv hade tidigare. Vi hjälper dig att lyckas på LinkedIn genom personlig feedback och förbättringsförslag som ger dig förutsättningarna för att skapa en stark profil.

Vi ger feedback på din LinkedIn-profil online. Du anger din profil och vi återkommer inom 24 timmar med vår bedömning.

Pris: 349 kr

Granska LinkedIn-profil

Intervjuträning

Är du på väg till anställningsintervjun för ditt drömjobb? Då är det dags att slipa på intervjutekniken. Med vårt träningsprogram får du öva både skriftligt och muntligt på telefon. Allt för att du ska vara så förberedd som möjligt när det är dags.

I vår intervjuförberedelse får öva på de vanligast förekommande intervjufrågorna, både skriftligen och muntligen. Du väljer själv om du vill genomföra båda delarna eller bara en av dem. I den skriftliga delen får du i lugn och ro besvara ett antal vanligt förekommande intervjufrågor. Du får sedan skriftlig feedback på dina svar inom 24 timmar. I den muntliga delen övar du inför intervjun tillsammans med en professionell karriäragent som på telefon håller en träningsintervju med dig i cirka 30 minuter.

OBS! Det är valfritt att boka båda delarna och du väljer själv i vilken ordning du vill göra de båda stegen, men vi rekommenderar starkt att man genomför båda delarna och börjar med den skriftliga för bäst effekt.

Pris, skriftlig intervjuträning: 349 kr
Pris, muntlig intervjuträning: 749 kr

Beställ skriftlig träning

Beställ muntlig träning

Rådgivande karriärsamtal

Ta hjälp av våra karriäragenter när du behöver ett bollplank angående din karriär, ditt jobbsökande eller din professionella utveckling. En karriäragent ger råd, svarar på frågor och kan utmana dig att tänka i nya banor och prova nya angreppssätt vad gäller jobbsök och karriärutveckling. Karriäragenten kan ge ett utifrånperspektiv på en situation, utmaning eller ett problem som du står inför.

Boka snabbt och enkelt online. Det är du som bestämmer vad samtalet ska handla om och du formulerar det du behöver hjälp med i samband med tidsbokningen. Karriäragenten ringer sedan upp dig på utsatt tid för att hjälpa dig vidare. Ett samtal pågår i ca 15-20 minuter.

Pris: 600 kr

Boka karriärsamtal